“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

FEEMUE KLONGTOEY

ศูนย์ฝึกอาชีพที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ได้ผลิตสินค้าหัตถกรรมโดยการรับซื้อลายผ้าปักมาจากชนกลุ่มน้อยในไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจ้างงานชนกลุ่มน้อยและกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ให้สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง
สินค้าหัตถกรรมของเรามีทั้ง Order Made และ Original ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมค่ะ

ห้องหัตถกรรม
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น.
สถานที่ มูลนิธิสิกขาเอเชีย ชั้น 2