“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

OFFICIAL : ประกาศรายชื่อผูู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2565

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการรับสมัครผู้ที่สนใจของรับทุนการศึกษาประจำปี 2565 และได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและทำการสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาแล้วนั้น บัดนี้การพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 ดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพฯ

2.พื้นที่ตาก

3.พื้นที่พะเยา

*ให้คลิ๊กที่พื้นที่ ที่ต้องการจะดูรายชื่อ