“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

Sikkha Asia Foundation offers emergency assistance in case large-scale natural disaster hits Thailand or neighborhood countries. We provide scholarships or school materials for children suffering from and support funds for elder people besides relief goods like dry foods, drinking water or milk for children and clothes. If you are interested in participating in relief project, please contact us by e-mail.

Past works

・ Big flood in central Thailand: We distributed relief goods in Chachoengsao prefecture with SVA
on October 17th, 2013.

・  Big fire in Romkraw area of Klontoey slum, and 80 houses were completely or partially burned down : We provided building materials with SVA on October 2013.