“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

อาสาสมัคร

ถ้าคุณมีจิตอาสาหรือต้องการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ

คุณคือคนสำคัญของเราที่จะสร้างสังคมนี้ให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่สำหรับเด็กๆ เราขอเชิญคุณมาร่วมสร้างความสุขและเติมความฝันของเด็กๆ ได้ที่นี่ค่ะ

โดยการจัดกิจกรรมที่คุณอยากทำกับเด็กๆ ไม่ว่าจะกลุ่มหรือฉายเดี่ยว ทั้งในเรื่องศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม เล่นละคร ประดิษฐ์สิ่งของ การเลี้ยงอาหารเด็กๆและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้กับเด็กๆ
ติดต่อมาที่มูลนิธิสิกขาเอเชียได้เลยค่ะ

ดาวโหลดใบสมัคร ที่นี่