“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวชุมชนเทพรักษา

21 กพ.2564 มูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น(JILAF) และศูนย์การเรียน สมุทรปราการ (ศูนย์ช่วยบารมี) แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น ให้กับชาวชุมชนเทพรักษา บริเวณโรงเก็บขยะอ่อนนุช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นครอบครัวชาวพม่า 220 ครอบครัว และชาวไทย 100 ครอบครัว ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตประเวศ ร่วมคัดกรองและจัดระเบียบ เพื่อความปลอดภัย(เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน)