“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนทุนของมูลนิธิสิกขาเอเซีย

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งรวมถึงครอบครัวของนักเรียนทุนที่พ่อแม่ประกอบอาชีพเป็นคนขับรถรับจ้าง เป็นผู้รับจ้างทั่วไปในร้านอาหารหรือตามร้านค้่าต่างๆในห้างสรรพสินค้าที่ถูกสั่งปิดเป็นบางส่วน ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวขาดรายได้ในการยังชีพ มูลนิธิสิกขาเอเซียจึงขอรับบริจาคเป็นการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนทุนที่อยู่ในชุมชนแออัดโดยท่านสามารถบริจาคเป็น ปัจจัยการยังชีพ อาชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเงินสนับสนุนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขากล้วยน้ำไท ชื่อบัญชี มูลนิธิสิกขาเอเซีย หมายเลขบัญชี 117-4-53972-4หรือ สแกนผ่าน QR Code ตามภาพข้างล่างโพสต์นี้ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาคได้ที่ เพจ Sikkha Asia Foundation หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-249-7567-