“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียเปิดทำการตามปกติ

จากประกาศปิดทำการมูลนิธิฯตั้งแต่วันที่ 11 -19 เมษายน 2563 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น ซึ่งในวันนี้วันที่ 20 เมษายน 2563 มูลนิธิฯจึงได้เปิดทำการตามปกติ (ยกเว้นห้องสมุดชุมชนคลองเตยและห้องสมุดชุมชนเชื่อเพลิง)