“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566 (เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯและพื้นที่ตาก)

ด้วยโครงการทุนการศึกษามูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566 ซึ่งได้มีนักเรียนที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูลและได้ทำการพิจารณาแล้วนั้น บัดนี้การพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพฯและพื้นที่ตากดังรายชื่อดังนี้

 

1.พื้นที่กรุงเทพฯ

2.พื้นที่ตาก