“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

หลังจากที่ได้ทำการประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566 ใน 3 พื้นที่แล้วทางมูลนิธิสิกขาเอเซียโดยโครงการทุนการศึกษาได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อทำการสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี 2566 ใน 3 พื้นที่คือ

1.พื้นที่จังหวัดตาก ได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566

 

2.พื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม

 

3.พื้นที่กรุงเทพได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในวันที่ 27 มีนาคม 2566

 

 

โดยหลังจากนี้เราจะนำข้อมูลที่ได้จาการเยี่ยมบ้านมาพิจารณาในการให้ทุนการศึกษาต่อไป