“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ประจำปี 2566

ในเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมามูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพฯ

จัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Koji Kuramochi ผู้บริหารบริษัทนิคอนประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และ Mr.Akiyoshi Suzuki เลขานุการโท สถานอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประธานชุมชน ให้เกียรติ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้เแล้วยังมีอดีตนักเรียนทุนมาร่วมกล่าวให้กำลังใจกับน้องๆและส่งวิดีโอคำกล่าวมาให้กำลังใจด้วยเช่นกัน

2.พื้นที่พะเยา

จัดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Yukako Yamada ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความยั่งยืน บริษัทนิคอน พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาด้วยเช่นกัน

3.พื้นที่ตาก

จัดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดยได้่รับเกียรติจากคุณสุทินธ์ คำน่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณ ณัฐพล ทองดีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาด้วยเช่นกัน