“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มอบถุงยังชีพ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่3

16 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเช้า ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยม 3 โรงเรียน เพื่อมอบข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องเขียน หน้ากากผ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับเด็กๆ จำนวน 1,000 ชุด ทั้ง 3 แห่ง รร.วัดศรีสุทธาราม รร.วัดปลายคลองน้อย และรร.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ เป็น โรงเรียนไทยที่มีเด็กพม่าเรียนร่วมราว ร้อยละ 50 โรงเรียนเปิดเรียนวันแรกตั้งแต่เมื่อวาน 15 มีนาคม ช้ากว่ากำหนดเดิมคือต้นเดือน แม้เปิดเรียนแล้ววันนี้ก็ยังมีเด็กมาโรงเรียนเพียง 40% หลายคนยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวต่อไป หรือเสี่ยงกับการเดินทาง เด็กๆดีใจอยากมาโรงเรียนถึงแม้การเรียนจะไม่เหมือนเดิมและต้องรอเพื่อนๆ อีกกว่าครึ่งที่ยังมาไม่ได้ เด็กๆดีใจมากที่เรามาเยี่ยม ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ เราก็สุขไปด้วยเช่นกัน
ขอขอบพระคุณ The Seek Fund สนับสนุนงบประมาณครั้งนี้