“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มอบถุงยังชีพ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่2

3 มีนาคม 2564 ผู้บริหารมูลนิธิสิกขาเอเซีย เยี่ยมศูนย์การเรียนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ ให้กับเด็ก ๆ 6 แห่ง 3 ศูนย์แรก คือ 1. ศูนย์นักบุญอันนา 2. ศูนย์มาริสต์ 3. ศูนย์นักบุญยออากิม ทั้ง 3 ศูนย์นี้ เป็นศูนย์คาทอลิก ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การดูแลสุขอนามัย และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ให้กับกลุ่มแรงงานอพยพที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลกว่า 400 คน เกือบทั้งหมด เป็นชาติพันธ์ พม่า (มอญ,กะเหรี่ยง) มีบางส่วนเป็นชาวกัมพูชา
แห่งที่ 4 ศูนย์พม่าวัดศรีเมือง มีเด็กในความดูแล กว่า 70 คน ที่นี่ใช้หลักสูตรการเรียนของพม่า เด็ก ๆ จบจากที่นี่สามารถไปเทียบเรียนต่อในประเทศพม่าได้ เด็กหลายคน เมื่ออายุครบ 15 ปี ก็จะไปทำงานโรงงาน เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวถ้ามีโอกาสก็จะกลับพม่า แห่งที่ 5 ศูนย์มอญแสงเทียน มีเด็กในความดูแลกว่า 200 คน เป็นลูกหลานแรงงานชาวพม่าเชื้อสายมอญ ศูนย์จะช่วยเหลือเพื่อให้เด็ก ๆ ได้อยู่ในระบบการศึกษา คุณครูจะลงเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่อง แห่งที่ 6 ศูนย์รักษ์ไทย มีเด็กในความดูแล ราว 160 คน เป็นครอบครัวแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ช่วงสถานการณ์โควิด ทางศูนย์จะเปิดรับบริจาคสิ่งของ และนัดเด็ก ๆ สลับกันมารับเพื่อลดความเสี่ยง
ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดรอบ 2 เราได้ลงพื้นที่สมุทรสาครแล้วทั้งหมด 8 แห่ง ให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ราว 1,200 ครอบครัว ยังไม่พบว่ามีเด็กติดเชื้อ มีเพียง 1 ครอบครัวที่พบผู้ปกครองติดเชื้อและกักตัวผู้ใกล้ชิดทั้งหมด สถานการณ์การพบผู้ป่วยที่สมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นการตรวจค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง จึงสามารถป้องกันได้ก่อนการแพร่ระบาด ปัจจุบันถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น โรงเรียนไทยจะเปิดเรียนปกติในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ส่วนโรงเรียนที่มีเด็กพม่าจำนวนมาก คาดว่าจะเปิดในเดือนเมษายน
ขอขอบพระคุณ The Seek Fund สนับสนุนงบประมาณครั้งนี้