“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มอบถุงยังชีพ จังหวัดสมุทรสาคร

23 ก.พ.2564 ผู้บริหารมูลนิธิสิกขาเอเซีย เยี่ยมศูนย์การเรียนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ ให้กับเด็ก ๆ 2 แห่ง คือ แห่งแรก ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาไทย-มอญ วัดโคก ศูนย์นี้มีเด็กในความดูแล ราว 70 คน เป็นพม่าเชื้อสายมอญทั้งหมด ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ จัดการเรียนโดยให้เด็ก ๆ มารับเอกสารกลับไปทำที่บ้าน บางส่วนมารับอาหารจากวัดกลับไปรับประทาน ซึ่งปกติเด็ก ๆที่มาเรียน จะได้ทานอาหารกลางวันที่เหลือจากวัดทุกวัน เมื่อต้องอยู่บ้าน จึงมีอาหารไม่เพียงพอในแต่ละมื้อ
และได้ไปเยี่ยม โรงเรียนวัดศิริมงคล เป็นโรงเรียนประถมที่มีเด็กต่างด้าวอยู่ร้อยละ 92 ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเชื้อสายต่าง ๆ ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลกว่า 200 คน ท่านผู้อำนวยการได้รายงานสถานการณ์ ว่า เด็กๆ ที่นี่ลำบากอยากมาโรงเรียนเพราะได้ทานอาหาร บางคนไม่ได้ทานอาหารเช้ามาทานมื้อกลางวันเต็มที่ที่โรงเรียน และขอกลับเพื่อเป็นมื้อเย็นที่บ้าน สถานการณ์โควิด ทำให้เด็กหลายคนซูบผอม ทางโรงเรียนจึงทำอาหารไว้ เพื่อเด็กบางคนมารับที่โรงเรียน และให้คุณครูลงเยี่ยมบ้านเด็กทุกหลัง เพื่อส่งมอบอาหารกลางวัน (เราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน)
ขอขอบพระคุณ The Seek Fund สนับสนุนงบประมาณครั้งนี้