“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพของประชาชน มีผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวน 2811 ราย (ข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2563)  การแก้ปัญหาทางหนึ่งคือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของคนในกรุงเทพเปลี่ยนไป อาทิ การทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home)   การลดการเดินทาง หรือการสั่งอาหารออนไลน์ ภาครัฐมีคำสั่งปิดกิจการหลายประเภท เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น ปิดห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , สถานบันเทิง , ร้านอาหาร ตลอดจนสถานศึกษา โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ฯลฯ 

ภาพจาก Thairath.co.th

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ เช่น ขับรถรับจ้าง พ่อค้า แม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่ง ผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างตามร้านค้าหรือลูกจ้างรายวันบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  ตัวอย่าง ครอบครัวนักเรียนทุน ที่ได้รับผลกระทบและยังมองไม่เห็นทางออกในอนาคต

นางสาวกมลพร กับพี่สาวและน้องสาว

นางสาวกมลพร  ศรีสว่าง นักเรียนทุนชุมชนเชื้อเพลิง มีสมาชิกในครอบครัว  5 คน มีพี่น้อง 3 คน เดิมครอบครัวทำงานกัน 2 คน คือ พ่อ และพี่สาว โดยพ่อจะทำงานรับจ้างขับรถบรรทุกส่งของรายได้วันละ 500 บาท สัปดาห์ละ 2,500 บาท ส่วนพี่สาวเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งปกติแล้ว ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารและค่าผ่อนบ้านในโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาณเดือนละ 7,000 บาท แต่หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19  ทำให้ พี่สาวไม่ได้ทำงาน เนื่องจากคำสั่งปิดร้านทันตกรรม จึงไม่มีรายได้ จึงมีรายได้จากพ่อเท่านั้น จากเดิมมีรายได้ สัปดาห์ละ 5 วัน แต่ถูกลดเหลือสัปดาห์ละ 1 -3 วัน ทำให้รายได้รวมครอบครัวนั้นจากเดือนละราว 20,000 บาท เหลือเพียงเดือนละ 6,000 บาท เท่านั้น  ประกอบกับนักเรียนกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และมีน้องที่เรียนอยู่ ป.6 ซึ่งกำลังจะขึ้นชั้น ม.1  จึงทำให้จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายนั้น ครอบครัวของนักเรียนทุนก็จะประสบปัญหาอย่างหนักและรอหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ