“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ติดต่อเรา

มูลนิธิสิกขาเอเชีย

100/14-20 เคหะคลองเตย4 ถนนอาจณรงค์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-249-7567-8
โทรสาร: 02-249-0055
อีเมล: admin@sikkha.or.thsikkhaasia@gmail.com