“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

งานรำลึก 10 ปี สึนามิ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 11 มีนาคม 2564 มูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี ของการเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องสมุดคลองเตย โดยได้ทำกิจกรรมกล่าวคำไว้อาลัย และยืนสงบนิ่ง ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นการรำลึกต่อเหตุการณ์ อาทิกิจกรรมเขียนป้ายผ้าเพื่อส่งกำลังใจ กิจกรรมการพับนกกระดาษเป็นต้น