“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกที่3

ช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซีย ได้ช่วยชาวชุมชนต่าง ๆ ที่เดือดร้อนอย่างหนักในสถานการณ์โควิด โดยจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 1,140 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ผงซักฟอก แมส และเจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูจำนวน 260 ครอบครัว ชุมชนเชื้อเพลิง 560 ครอบครัว และชุมชนเทพรักษา 320ครอบครัว นอกจากนี้ ทางมูลนิธิได้ส่งมอบอาหารกลางวัน จำนวน 2,400 กล่อง เพื่อผู้กักตัวและได้รับผลกระทบในชุมชน 8 ชุมชนในเขตคลองเตยดังนี้
13 พ.ค. 64 ชุมชน 70 ไร่
19 พ.ค. 64 ชุมชนลอค 123
20 พ.ค. 64 ชุมชนร่มเกล้า
21 พ.ค. 64 ชุมชนล็อค 456
25 พ.ค.64 ชุมชนพัฒนาใหม่(คั่วพริก)
27 พค.64 ชุมชนน้องใหม่
28 พค.64 ชุมชนวัดคลองเตยใน3
31 พค.64 ชุมชนเชื้อเพลิง 1
และเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอม หลายครอบครัวยังมองไม่เห็นทางออก คือ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ประกอบกับสถานการณ์โควิด ก็ยังไม่มีสัญญานดีขึ้น แต่ละชุมชนยังคงพบผุ้ป่วยในทุก ๆ วัน ทางมูลนิธิ ฯ จึงมีแผนเร่งด่วน ที่จะช่วยเหลือเด็ก ๆ ในชุมชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียน เพื่อเด็ก ๆ เหล่านี้จะไม่หลุดออกจากวงจรของการเรียน