“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกที่3 (รอบ2)

ช่วงเดือนมิถุนายน  ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซีย ได้ช่วยชาวชุมชนต่าง ๆ ที่เดือดร้อนอย่างหนักในสถานการณ์โควิด โดยได้ส่งมอบอาหารกลางวัน จำนวน 3,000 กล่อง เพื่อผู้กักตัวและได้รับผลกระทบใน 10ชุมชน

11 มิ.ย.64 ชุมชน 70 ไร่

14 มิ.ย.64 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

15 มิ.ย.64 ชุมชนลอค 123

16 มิ.ย.64 ชุมชนล็อค 456

17 มิ.ย.64 ชุมชนร่มเกล้า

18 มิ.ย.64 ชุมชนพัฒนาใหม่(คั่วพริก)

21 มิ.ย.64 ชุมชนวัดคลองเตยใน3

22 มิ.ย.64 ชุมชนเชื้อเพลิง

23 มิ.ย.64 ชุมชนน้องใหม่

24 มิ.ย.64 ชุมชนเทพรักษา

ขอขอบพระคุณ The Seek Fund อนุญาตให้ใช้งบประมาณเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มาช่วยชุมชนในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณ Mrs.Benita R. Howe และครอบครัวกูนาซีลาน(น้องตุ๊กตาและคุณยูจีน) ที่บริจาคเงินเพื่อส่งมอบอาหารกลางวันจำนวน600ชุด (5วัน วันละ 120ชุด) ให้กับชาวต่างด้าวในชุมชนและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด19 ครั้งนี้ โดยทางเราได้ดำเนินการส่งมอบตั้งแต่วันที่ 5ก.ค.ถึง10ก.ค.เป็นที่เรียบร้อย