“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

เยี่ยมศูนย์การเรียนพม่ามหาชัย

ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ผู้บริหารโดยโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร เยี่ยมศูนย์การเรียนพม่า 6 ศูนย์ เพื่อสอบถามผลกระทบจาก covid 19 และประสานการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม

ข้อมูลจากคุณครูพบว่า มีหลายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก และอีกหลายครอบครัวกลับพม่า ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ บางศูนย์เพิ่งเปิดเรียนเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ถึงแม้โรงเรียนปกติจะเปิดตั้งแต่วันที่ 1 แต่เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่งกลับมาจึงจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ตามคำสั่ง ถึงแม้จะเปิดเรียนแล้วบางศูนย์จึงมีเด็กนักเรียนหายไปราว 50 %

ข้อมูลจากผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดศิริมงคล ซึ่งที่นี่มีเด็กพม่าถึงร้อยละ 96 ท่าน ผอ.แจ้งว่า ช่วงคำสั่งปิดโรงเรียน ได้ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งหมด ส่วนใหญ่ที่ ไม่กลับพม่ายังคงทำงานเนื่องจากกลัวว่ากลับไปแล้วจะเข้ามาไม่ได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่พม่าก็ร้ายแรงเช่นกัน
หลายครอบครัวรายได้ลดลงกว่าครึ่ง เนื่องจากอาชีพการตัดแต่งอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่งออก ถูกมาตรการระงับการส่งออก บางครอบครัวไม่มีรายได้เลย เพราะโรงงานปิด เด็กๆ ต้องอดอาหารจนผอมโซ รออาหารแจกจากหน่วยงานต่างๆ บางคนรอคอยการเปิดเทอมเพียงเพื่อได้มีอาหารกลางวันที่โรงเรียน

วันนี้ โรงเรียนเปิดแล้ว ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม มาตรการที่เข้มงวดจากจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว กำลังจะส่งผลไปถึงคำสั่งปิดศูนย์การเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ในศูนย์การเรียนพม่าอย่างแน่นอน
No one left behind !
Waiting for your donation.
# ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหน้ากากผ้าฝีมือกลุ่มแม่บ้านสิกขาเอเซียคลองเตย
# ขอบพระคุณ มูลนิธิ

ดวงประทีป ร่วมสนับสนุนสิ่งของ ถุงยังชีพ เพื่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ covid 19