“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศปิดทำการ

เพื่อสนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น มูลนิธิสิกขาเอเซียขอประกาศปิดทำการในทุกส่วน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 19 เมษายน 256