“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 พื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสิกขาเอเซีย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Atsushi Shimada ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นประธานในพิธี และแขกสำคัญอีกหลายท่าน ขอกราบขอบพระคุณ Mr.Mishima Toru ประธานบริษัทนิคอน(ประเทศไทย)จำกัด ผู้สนับสนุนหลักโครงการทุนการศึกษา , Mr.Umezawa อุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , Mr.Takahiro Morita ประธานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(ไจก้า) , Mr.Masashi Ono ประธานมูลนิธิ Takikawa Welfare ผู้สนับสนุนทุนพิเศษสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 , ผู้แทนจากเขตคลองเตย , สำนักข่าว จากหนังสือพิมพ์ อาซาฮี , โยมิอูริ และสถานี RKB/TBS ที่ลงไปทำข่าวความด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จ.ตาก ที่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา และครั้งนี้ได้เชิญนางสาวนุชนาถ นักเรียนทุนชั้นม.5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ซึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ มาร่วมถ่ายทอดให้เห็นถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสได้อย่างแท้จริง
โดยในปี 2563 นี้ทางมูลนิธิได้ให้ทุนการศึกษาจำนวน 405 ทุน(ประถม 2 มัธยม 382 และอุดมศึกษา 21) ในจำนวนนี้มีเด็กไร้สัญชาติ 50 คน นอกจากนี้ได้มอบทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนทุนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 อีก 30 ครอบครัว
สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 44 ทุน(มัธยม 38 ทุนและระดับอุดมศึกษา 6 ทุน)่และได้รับทุนพิเศษ จำนวน 5 ทุน
ขอขอบพระคุณบริษัทนิคอนประเทศไทย จำกัด สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุนและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นประจำทุกปี