“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดกิจกรรมอบรมครู พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมามูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดกิจกรรมอบรมครู ในหัวข้อ สนุกกับหนังสือภาพและสื่อนิทานสำหรับเด็ก ณ โคกขาม ฟิชชิ่ง แอนด์ โฮมสเตย์  โดยผู้เข้าร่วมเป็นครูจากพื้นที่จังหวักดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

 

สนับสนุนกิจกรรมของเรา กสิกรไทย 017-2-53836-3