“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564 (ระดับมัธยมศึกษา)

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 3 พื้นที่ คือพื้นที่ กรุงเทพฯ ตาก และพะเยา โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนเพื่อทำการลงเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูลและทำการพิจารณานั้น บัดนี้ มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 ดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพมหานคร

คลิ๊ก  https://drive.google.com/drive/folders/1aaUkhSQrhbKUjAatmaAuwOxNvpPbtrCy?usp=sharing

2.พื้นที่พะเยา

คลิ๊ก  https://drive.google.com/drive/folders/1kDBoZGtsWWCTNLcsIphyS50GhoFz5B4t?usp=sharing

3.พื้นที่ตาก

คลิ๊ก  https://drive.google.com/drive/folders/1_ekBmjr0kZcoZGAJVRgXozwRzt2KndX5?usp=sharing