“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2563

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการรับสมัครนักเรียนทุนและพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี 2563  ซึ่งบัดนี้การพิจารณาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
1.พื้นที่ตาก
https://drive.google.com/…/146grOueBReTOtp8C4UYvaAJt_DvVpmL…

2.พื้นที่พะเยา
https://drive.google.com/…/1wRnjoY53EOWQCZwSZ7HM-wy6JQJUXNK…

3.พื้นที่กรุงเทพฯ
https://drive.google.com/…/1IZDYxMGhJE0C7BDTL5jRK7ABj…/view…