“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกที่3

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ระลอก 3 ถือว่ามีความรุนแรงส่งผลกระทบอย่างหนักเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง ปัจจุบัน (5 เดือน) มียอดผู้ติดเชื้อสูงถึงกว่า 800,000 ราย, และผู้เสียชีวิต 9,562 ราย มูลนิธิสิกขาเอเชีย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านการศึกษา แต่ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านจึงให้ความช่วยเหลือ ครั้งนี้มุ่งไปที่กลุ่มเป่าหมายเด็ก ๆ ได้จัดทำถุงอาหาร นม ของว่าง เพื่อสุขภาพของเด็ก ๆ วัยเรียน จำนวน 1,000 ชุด มอบให้กับ 10 ชุมชน เป้าหมายของโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
ขอให้เด็ก ๆ มีสุขภาพดี รอดปลอดภัยจากโรคนี้ไปด้วยกันนะคะ
ขอขอบคุณ The Seek Fund สนับสนุนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และงบฉุกเฉินครั้งนี้