“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

บริจาค

หากท่านต้องการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ สามารถบริจาคได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี ”มูลนิธิสิกขาเอเซีย”

ธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตย017-2-53836-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขาบางกะปิ(สุขุมวิท 45)009-278675-1
ธนาคารกรุงไทยสาขากรมศุลกากร181-1-07336-0
ธนาคารกรุงเทพสาขากล้วยน้ำไท117-4-53972-4

หากท่านต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กยากจนและด้อยโอกาสให้มีความรู้ มีการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ท่านสามารถให้การสนับสนุนเป็นเงินบริจาค หรือบริจาคสิ่งของได้ที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย

สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ท่านสามารถสละพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้กับทางมูลนิธิสิกขาเอเชียวางกล่องรับบริจาค ทางมูลนิธิฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคมาดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มูลนิธิสิกขาเอเชียและเด็กทุกคน ขอขอบพระคุณในน้ำใจที่แบ่งปันให้เราค่ะ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 2497567 – 8